2007

Události

Magdalena Souček - Jak uspět v ČR a v USA 30. 10. 2007

Magdalena Souček, partnerka společnosti Ernst & Young a prezidentka Americké obchodní komory v ČR, vystoupila na ČVUT v Praze 30.10., den po svém zvolení nejvýznamnější ženou českého byznysu. V otevřeném rozhovoru s Alešem Vlkem zavzpomínala na své začátky, zhodnotila kulturní rozdíly mezi USA a Evropou a vyjádřila přesvědčení, že kariéra a rodina se dají skloubit, pokud chcete. Řeč byla také o kvalitě uchazečů o zaměstnání u Ernst & Young. Posluchači se mohli například dozvědět, že muži s dlouhými vlasy a oranžovým svetrem mohou mít velký problém přesvědčit Magdalenu Souček o svých kvalitách.

Jaroslav Doležal - Dělej jak dělej, ale udělej 28. 11. 2007

Vědec v roli vrcholového manažera - setkání s Jaroslavem Doležalem Po Zbyňkovi Frolíkovi ze společnosti Linet a partnerce poradenské firmy Ernst & Young, Magdaleně Souček, připravuje projekt Tripod 28.11. setkání s panem Jaroslavem Doležalem, výkonným ředitelem české pobočky společnosti Honeywell a členem vládní Rady pro výzkum a vývoj. Tématem bude „vědec v roli vrcholového manažera“. O osobnosti manažera a vědce i o stylech jejich práce panují různé stereotypní představy: Vědci bývají introvertní, soustředění na svou práci, vyhýbají se konfliktům a mají problémy v komunikaci. Měkké dovednosti a sociální inteligence, které představují typické vlastnosti úspěšných manažerů, koneckonců v laboratoři příliš zapotřebí nejsou. V případě Jaroslava Doležala na podobné stereotypy můžete zapomenout. Tento bývalý vědec a dnes vrcholový manažer, který v době svého působení v Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA) vedl tým odborníků na teorie rozhodování a v roce 1993 spolu s FEL ČVUT inicioval založení společné laboratoře s nadnárodní společností Honeywell, je člověkem s přímou (a nadto úspěšnou) zkušeností z obou stran „barikády“. Hranice mezi výzkumem a managementem a mezi akademickým světem a businessem překračuje tak přirozeně, jako by pro něj neexistovaly. Jaroslav Doležal je v současnosti oficiálním zástupcem společnosti Honeywell pro Českou republiku a od roku 2004 i jejím jednatelem. Prostřednictvím členství v různých orgánech i aktivní spoluprácí s vysokými školami, včetně přímých investic do jejich rozvoje, se významně podílí na směřování vědy a výzkumu v tuzemsku.

Aleš Bartůněk - Jak jsem překonal krizi identity 5. 12. 2007

Strojař v čele IT společnosti Projekt Tripod vás zve na další ze série setkání s osobnostmi českého businessu, tentokrát s Alešem Bartůňkem, generálním ředitelem společnosti IBM Česká republika. Přednáška s podtitulem „Jak jsem překonal krizi identity\" nabídne unikátní příležitost seznámit se s názory a životním příběhem jednoho z kapitánů českého IT businessu, který je paradoxně absolventem Strojní fakulty ČVUT.