Vše co jste kdy chtěli vědět a báli jste se zeptat

Všechna vystoupení v rámci této série mají podobu neformální a otevřené diskuze s moderátorem, v níž je poskytnut velký prostor také pro dotazy a reakce publika. Projekt Tripod tímto přináší na ČVUT formát, který dává studentům i dalším zájemcům z řad akademické obce možnost setkat se s význačnými osobnostmi českého businessu a dozvědět se od nich informace, které nelze vyčíst z knih. Akademické prostředí, kam se mnoho z těchto osobností rádo vrací, vybízí k velmi upřímným a otevřenýmvýpovědím. O Tripodu: Projekt Tripod vznikl v rámci ČVUT jako souhrn podpůrných aktivit, které vytvářejí optimální podmínky pro spolupráci mezi výzkumnou a podnikovou sférou. Pro vědeckovýzkumná centra na ČVUT, pracovní týmy i jednotlivce, kteří mají zájem ověřit si výsledky svého výzkumu v praxi, zajišťujeme systém podpory, která umožní vyhledání, nabídnutí a realizaci vzájemného kontaktu mezi univerzitním prostředím a podnikatelskou sférou. Cíle projektu: Cílem projektu je nastartovat proces vzájemného propojení tvůrčího, výzkumného a technologického potenciálu univerzitního prostředí s potřebami, možnostmi a realitou komerčního světa. Filozofie: Základní filozofií Tripodu je maximální podpora vědeckých týmů i jednotlivců, kteří mají chuť a schopnosti využít výsledky svých výzkumů v podnikatelské praxi. Jsme připraveni usnadnit realizaci transferu technologií všem, kdo o něj mají zájem.