2007

 

Události

Bažantrikulace FJFI 2007 28. 11. 2007

Každý začátek nemusí být těžký 4. 12. 2007

Ulehčíme vám to praktickými informacemi na přednášce o hledání prvního zaměstnání, kterou pro vás pořádali společnost Siemens a pracovníci serveru Jobs.cz. Těšte se na:

  • Příležitosti, kde vůbec hledat zaměstnání a jak napsat životopis.
  • Peníze, tedy za informace, kolik a kde budete brát
  • Povídání, jak zvládnout výběrové řízení od A do Z
  • Profese, které jsou na trhu z vašeho oboru nejžádanější
  • Pár tipů, jak zaručeně uspět, nebo to alespoň úspěšně nezvrtat
  • Tři Králové 6. 1. 2007

    Slavnostně odění králové na velbloudech spolu s pážaty a 150 vojáky Hradní stráže, tak Pražanům a především pražským dětem připomněli cestu legendárních mudrců od východu. Ti podle Nového zákona putovali za vánoční hvězdou, až našli novorozeného židovského krále - Ježíše. V jesličkách mu pak odevzdali dary: zlato, kadidlo a myrhu. Podle těchto darů se také později ustálil jejich počet na třech a až teprve ve středověku se mudrci, mágové a astrologové změnili ve Tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Ti letos putovali zimní Prahou už podeváté - poprvé sdružení Mládež Idente průvod s velbloudy připravilo na popud pražského faráře španělského původu Alberta Giralda Cida v roce 1996. A i letos Tři králové přivezli Pražanům své poselství: My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka. zazpívali malí králové v průvodu. Svátkem Tří králů, tedy církevním Zjevením Páně, končí liturgické Vánoce. Součástí jeho oslav je i tříkrálové koledování, které se znovu vrací do českých domácností.