Seznam.cz

Cyklus přednášek je zaměřen na představení praktických poznatků z provozu a vývoje největšího českého portálu Seznam.cz. Přednášky jsou obohaceny o praktické ukázky z jednotlivých témat.