OpenWeekend

OpenWeekend je mezinárodní akademická konference, organizována každoročně Studentskou unií ČVUT - klubem Silicon Hill ve spolupráci s Katedrou počítačů FEL ČVUT a sponzory. Zaměřuje se na otevřené technologie pro široký okruh uživatelů s důrazem na využití v akademické sféře.