2012

InstallFest 3. a 4. března 2012

Události

Install Fest 2012 3. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum

Installfest, čili instalační festival, existuje v různých zemích po celém světě. Vznikl na popud několika málo nadšenců v dobách, kdy se mezi lidmi začal šířit operační systém GNU/Linux. Ačkoliv byla instalace a používání pro začátečníky obtížná, byl jejich zájem a touha po tomto systému taková, že oslovili své kolegy a kamarády, aby jim s instalací pomohli a zasvětili do tajů a kouzel, které přináší.

ACTIVE24-CSIRT 3. 3. 2012

Hardware pro takové to domácí programování - Arduino 3. 3. 2012

Shell pro běžného uživatele 3. 3. 2012

10G síťový prvek 3. 3. 2012

Mirkoprocesory ARM 3. 3. 2012

Přesný čas podle atomových hodin 3. 3. 2012

3D tiskárna RepRap 3. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

IPv6 - buďte připraveni 4. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

Geany 4. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

Řídicí a dohledový systém pro experiment COMPASS 3. 4. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

OpenMPI 4. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

Fedora na ARMech 4. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

MongoDB 4. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill

Zpracování textu a další hrátky z příkazové řádky 4. 3. 2012 - Koleje Strahov - Školící centrum Silicon Hill