Informatické večery

Informatické večery.

Události

Budoucí podoba IT průmyslu v době Cloud Computing 14. 10. 2011

Přednáška doktora Jiřího Donáta o budoucí podobě IT průmyslu v dobách Cloud Computingu a Softwaru jako služby.

Z garážovky do Oracle 27. 1. 2010

Ing. Milan Sameš, MBA, generální ředitel společnosti Oracle Czech a člen managementu středoevropského regionu Oracle Corporation, má mnohaleté zkušenosti z oboru informačních technologií. Do společnosti Oracle přišel z českého zastoupení Ness Technologies, kde zastával pozici generálního ředitele a zároveň byl členem evropského managementu firmy. Před tím působil v různých regionálních rolích ve finské společnosti Nokia. Má též zkušenosti ze soukromého podnikání, v devadesátých letech vybudoval úspěšnou IT společnost. Několik let působí jako lektor MBA na Brno Business School, specializuje se na oblast organizačních změn a informačních systémů. Milan Sameš je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT a MBA studium absolvoval později na Nottingham Trent University/BBS Brno. Ve volném čase se věnuje kromě své rodiny fotografování a sportu, zejména cyklistice a běhu. Jeho zálibou je též automobilový rallysport.

Změna obchodního modelu IT průmyslu 13. 1. 2010

Jakou má Google strategii proti Microsoftu? Přednášející: Mgr. Jiří Donát, Ph.D., ředitel IT pro Českou a Slovenskou republiku Sodexo Pass a.s. Obsah přednášky: Přednáška se bude věnovat základním strategiím IT firem ve třech hlavních etapách vývoje IT: v době sálových počítačů, v době PC a v nastávající době internetových služeb. Nejprve stručně popíšeme původní obchodní model IT založený na prodeji hardware, který oboru dominoval v jeho počátcích v 50. až 70. letech minulého století. Následně se podíváme na změny na trhu v 70. letech minulého století, které vedly ke vzniku mikropočítačů, a později osobních počítačů, a díky kterým vznikl trh komerčního software. Budeme diskutovat vrozené nedostatky komerčního software, které vyplývají z nutnosti opakovaně prodávat stejné zboží stávajícím zákazníkům, a tudíž z potřeby inovovat i ve chvíli, kdy je již funkčnost produktu plně vyhovující (tzv. fáze \"přirozené\" a \"umělé\" inovace). Popíšeme hlavní prvky strategie firmy Microsoft, která dnes dominuje trhu komerčního software, a tzv. \"prodejní cyklus PC trhu\", tedy současný ekosystém na trhu PC, který nutí zákazníky pravidelně obměňovat jejich existující hardware i komerční software i v době, kdy je ještě plně funkční, a to díky konstrukci zvané \"fenomén morálního zastarávání\". Ve třetí části přednášky se podíváme na ohrožení, která pro stávající model prodeje komerčního software znamená internet. Prodiskutujeme vznik otevřeného software, základní motivace jeho tvůrců, ale i důvody, proč se otevřený software masivně neprosadil jako alternativa ke komerčnímu software. Následně se zamyslíme nad technologickými a obchodními důvody, které povedou k přechodu většinového trhu prodeje software do modelu Software jako služba. Závěrečnou diskusi pak budeme věnovat dopadům této nové podoby IT průmyslu na vybraná průmyslová odvětví, ale i na její dopady na novou roli IT v našem běžném životě.