CZJUG

Česká Java User Group (CZJUG) je sdružení lidí, kteří se pravidelně scházejí a sdílí své znalosti o Java technologiích. Hlavními partnery CZJUG jsou JUG, firma Sun Microsystems, České vysoké učení technické v Praze a portál java.cz. V rámci Java User Group se pořádají pravidelná setkání, kde si zájemci mohou vyslechnout zajímavé přednášky věnující se tématu Java technologií. Tato aktivita je obohacena o možnost setkání se zaměstnanci Pražského vývojového centra Sun Microsystems a s odborníky ze zahraničí, kteří toto centrum často navštěvují. Vstup na CZJUG je volný, není třeba se registrovat. Setkání CZJUG probíhají od 18:00 na Elektrotechnické fakultě ČVUT, v místnosti K1 nebo K9.