2010

Události

Fyzika extrémních systémů 6. 1. 2011

prof. Ing. Ladislav Drška, CSc. (FJFI)

Modelování ve výuce fyziky 6. 1. 2011

doc. Ing. Heřman Mann, Ph.D.; ČVUT FEL

Fyzika a démoni 6. 1. 2011

doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. (FEL)

Kde jsou hranice kvantového světa? 31. 7. 2010

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.; ČVUT FEL

Deterministický chaos 18. 3. 2010

RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D.; VŠCHT