2008

Aktuální program naleznete na http://aldebaran.cz/fyz_ctvrtky/index.html

Události

Ke 100. výročí zkapalnění helia 17. 1. 2011

Přednáší Doc. Miloš Rotter, CSc Bohužel z akce je dostupný pouze audiozáznam + promítané materiály.

Machova mechanika aneb základní pochybnosti o fyzice 26. 11. 2008

přednášel: RNDr. Jan Kadrnoška

Jak světlem rozbíjet atomy 4. 12. 2008

Přednášející: Ing. Ladislav Drška, CSc.

Fyzika mezi životem a smrtí – působení fyzikálních faktorů na zdraví člověka #2 17. 2. 2008

Přednášel: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.

Velký třesk z pohledu současné fyziky 6. 11. 2008

Přednáší Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Všude je fyzika 23. 10. 2008

Přednáší doc. Josef Jelen (ČVUT FEL)

Vesmír - svět plazmatu 17. 6. 2008

[* http://www.avc-cvut.cz/images/flag_gb.gif *] This presentation is in english. Tato přednáška je v angličtině. Přednáší : Prof. Holger Kersten (Christian-Albrechts-Universität , Kiel) Tato přednáška je záznam z 23. symposia o fyzice a technologii plazmatu [* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2008/Vesmir-svet_plazmatu/thumbs/00000265.png *] [* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2008/Vesmir-svet_plazmatu/thumbs/00000462.png *] [* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2008/Vesmir-svet_plazmatu/thumbs/00000605.png *] [* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2008/Vesmir-svet_plazmatu/thumbs/00000714.png *] Symposium doprovází i bohatý společenský program, z něhož lze letos vyzdvihnout přednášku Prof. Holgera Kerstena, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, SRN, s názvem \"Vesmír-svět plazmatu\". Vzhledem k technické náročnosti ji lze v celosvětovém měřítku zhlédnout jen ojediněle, zpravidla výhradně na světových vědeckých kongresech. Přednáška vychází z legendární přednášky Prof. Rutschera (SRN). Kromě slova v ní bude mnoha demonstracemi ukázána krása a rozmanitost fyziky plazmatu. Podrobné informace o symposiu jsou na webové stránce symposia http://sppt.aldebaran.cz

Magnetary 27. 3. 2008

Přednášející: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.; FEL ČVUT

Prof. Jaroslav Šesták: Lidé a země, klima a příroda 22. 5. 2008

Po dokončení zpracování bude záznam k dispozici také v dalších formátech a lepší kvalitě. Nyní je zde alespoň záznam přímého přenosu.

Umělá inteligence a vzpomínky na prof. Antonína Svobodu 29. 5. 2008

prof. Miroslav Valach (dř. San José State University, California a j.)