2007

Události

Magnetosféra Země vydává svá tajemství 1. 11. 2007

Přednášející: prof. Petr Kulhánek (ČVUT FEL) Dozvíte se nejen o polární záři.

Optické interferometrické metody a jejich aplikace ve vědě a průmyslu 22. 11. 2007

Přednášející: prof. Antonín Mikš (Stavební fakulta ČVUT)

Inerciální fúze a laboratorní astrofyzika 6. 12. 2007

Přednášející: prof. Ladislav Drška (ČVUT FJFI)

Rakety - a proč vlastně létají? 29. 11. 2007

Přednášející: ing. Ladislav Sieger (ČVUT FEL)

Co s nenázorností současné fyziky? 15. 3. 2007

Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. (ČVUT FEL)

Olbersův paradox 22. 3. 2007

RNDr. Peter Zamarovský (ČVUT FEL) Olbersův paradox, popsaný německým astronomem Heinrichem Wilhelmem Olbersem poprvé roku 1823 a již dříve také Johanem Keplerem v roce 1610 a astronomy Halleyem a de Cheseaux ve 18. století, je fyzikálně paradoxní pozorování toho, že noční obloha je temná – zatímco ve statickém nekonečném vesmíru by noční obloha musela být jasná. Toto pozorování je jedním z důkazů pro některý ze současný modelů dynamického vesmíru, jako je třeba model velkého třesku. {zdroj anotace: wikipedia.cz}

CERN - poznámky a poznatky z letošní návštěvy 11. 10. 2007

Přednáší: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.; FEL ČVUT

Sluneční erupce a vyvržení koronální hmoty 15. 11. 2007

Přednášející: RNDr. Marián Karlický (Astronomický ústav AV ČR)

Slunce, erupce, magnetické pole a sluneční vítr 12. 4. 2007

přednáší: Prof. Petr Kulhánek; FEL ČVUT [* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000007.png | http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000519.png *][*http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000037.png | http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000133.png *][*http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000191.png|http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000239.png*][* http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000711.png | http://media.avc-cvut.cz/Fyzikalni_ctvrtky/2007/Slunce_erupce_magpole_a_vitr/thumbs/00000253.png *]

Diskrétní a spojité (a o možnostech lidského poznání) 19. 4. 2007

přednáší: Doc. Josef Jelen; FEL ČVUT

Ošetření potravin vysokým tlakem 8. 3. 2007

přednáší Ing. Milan Houška (VÚ potravinářský Praha)

Magnetická pole ve sluneční soustavě 26. 4. 2007

přednáší: prof. Petr Kulhánek; FEL ČVUT

Chemický laser COIL (laser pro speciální náročné technologie) 17. 5. 2007

přednáší: Dr. Jarmila Kodymová (Fyzikální ústav AV ČR)

Deterministický chaos a jeho souvislosti 25. 10. 2007

Přednáší: Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.; FEL ČVUT

Možnosti poznání 8. 11. 2007

Přednášející: doc. Josef Jelen (ČVUT FEL)

Elektrotechnika v Mongolsku – a o pečení sviště 18. 10. 2007

Přednáší: Bc. Pavel Sýkora; FEL ČVUT

Urychlovače částic - 1. část (principy) 3. 5. 2007

přednáší: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha; FEL ČVUT \"druhou část naleznete zde\":?id=4679

Urychlovače částic – 2. část (realizace a výsledky) 10. 5. 2007

přednáší prof. Petr Kulhánek (ČVUT FEL) \"první čast naleznete zde\":?id=4647