2006

 

Události

doc. Josef Jelen (ČVUT FEL), Чернобыл 1986 - K dvacátému výročí havárie atomové elektrárny 27. 4. 2006

RNDr. Miloš Jirsa (FzÚ AV ČR), Supervodiče pro blízkou budoucnost 6. 4. 2006

K dispozici je záznam živého vysílání k přímému přehrávání (je potřeba internetové připojení rychlosti alespoň 256 kbit/s, 512 kbit/s výhodou) , verze v plné kvalitě bohužel nebude k dispozici.

Petr Tomáš (Komora záchranářů ČR), Automatické externí defibrilátory 13. 4. 2006

prof. Ivo Kraus (ČVUT FJFI), Fyzika ve středověku 7. 12. 2006

ing. Ladislav Sieger (ČVUT FEL), Přežití v extrémních podmínkách 25. 5. 2006

doc. Karel Malinský (ČVUT FEL), O zákrutech poznání ve fyzice 11. 5. 2006

RNDr. Jiří Pfleger, CSc , Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Polymery pro optoelektroniku 2. 11. 2006

Ing. Miroslav Hron (ÚJV Řež), Energetika pro 21. století - a její fyzikální základy 9. 3. 2006

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha (ČVUT FEL), Rozjímání nad matematickým aparátem fyziky 18. 5. 2006

prof. Pavel Kubeš (ČVUT FEL), Bude Praha jedním z center výzkumu 30. 3. 2006

doc. Josef Jelen (ČVUT FEL), Nutnost, náhoda a bohatství života 23. 11. 2006

prof. Petr Kulhánek (ČVUT FEL), Reliktní záření 30. 11. 2006

prof. Petr Kulhánek (ČVUT FEL), Temná hmota 16. 3. 2006

Přednáška o temné hmotě je druhou částí mini-cyklu o temné hmotě.

doc. Eduard Hulicius (Fyzikální ústav AV ČR), Kvantové tečky 9. 11. 2006

Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc, Je to o informaci - O interpretaci kvantové mechaniky 12. 10. 2006

prof. Pavel Kubeš (ČVUT FEL), Jsme ve vesmíru sami? - (ke knize J. Linharta „Galaktická společenství“) 14. 12. 2006

ing. Pavel Dvořák (ČVUT FJFI), Využití zobrazovacích metod v radioterapii 16. 11. 2006

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc, Vakuum současnosti - Od Torricelliho po hledání axionů 19. 10. 2006