2004

 

Události

RNDr. František Slanina, CSc., Sítě kolem nás a v nás - Statistická fyzika náhodných grafů 11. 11. 2004

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Lidské srdce - nejbáječnější pumpa a její funkce ve zdraví i jindy 21. 10. 2004

Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT, Hmota a antihmota 16. 12. 2004

RNDr. Jan Stöckel, CSc., ÚFP AV ČR, Fyzika a technika jaderné fúze 2. 12. 2004

MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ledvina - o biofyzice a regulacích spojených s vylučováním 25. 3. 2004

Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT, Sluneční aktivita - o vlivu nejbližší hvězdy na Zemi 18. 3. 2004

Ing. Ladislav Sieger, CSc., Kamal, Jakubova hůl a sextant - O námořní navigaci a její historii 25. 11. 2004

Doc. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT, Základní fyzikální konstanty a jednotky 18. 11. 2004

Doc. RNDR. Josef Jelen, CSc., FEL ČVUT, O hodnotách vědy - věda jako zodpovědnost myšlení 14. 10. 2004

RNDr. Peter Zamarovský, Tao fyziky s nadhledem - Nad novým překladem knihy Fritjofa Capry 20. 5. 2004

Ing. Zdeněk Buřival, Fyzika iontových polí - Vliv atmosférické elektřiny na fyziologii a psychiku 13. 5. 2004

Ing. Jana Tichá, Projekt KLENOT - Komety a asteroidy na neobvyklých drahách 6. 5. 2004

Doc. Marcela Efmertová, O zlatých hodinkách prof. Riegra - význační lidé na pražské technice 29. 4. 2004

Prof. Kateřina Demnerová, VŠCHT, Geneticky modifikované organismy - zdravotní nebezpečí? 22. 4. 2004

Doc. Josef Jelen, FEL ČVUT, Einstein - ke 125. výročí narození 15. 4. 2004

Mgr. Jan Kranát, Evangelická teologická fakulta UK, Věda a víra v proměnách času 8. 4. 2004

Prof. Jaroslav Šesták, FZÚ AV ČR, Oheň a člověk - oheň, teplo, teplozpyt a společnost 1. 4. 2004

Musílek, Ionizující záření pro studium památek 9. 12. 2004