Základy vedení rozhovoru v současné televizní praxi. (Jakub Železný na ČVUT)

(prednášku povolil p. Železný natočiť - potvrzeno Martin.Pulpitel@fit.cvut.cz ) Místo: NB ČVUT, posluchárna T9:155 Veřejná přednáška zvaných hostů v rámci předmětu BI-PPR (Projekt prezentace a rétorika). Cílem přednášky je přiblížit současnou praxi při přípravě a vedení především politických (a z podstaty tak většinou konfrontačních) rozhovorů v televizním zpravodajství České televize. Součástí přednášky bude obecný úvod do problematiky televizního moderování i konkrétní příklady povedených/méně povedených rozhovorů.

Záznam můžete zhlédnout na našem YT:

28. 4. 2014

Místo: Místo: NB ČVUT, posluchárna T9:155