Svadba - Enďova svadba - referencia DVD

Enďova svadba, Vhodný Materiál pre promo video svatieb natáčaných AVC. Enďo dal súhlas použitie AVC

Enďo je bývalý člen AVC    - Martin Endrzial

21. 4. 2012

Místo: Praha